Rejestracja

Organizatorzy przewidzieli kilka sposobów przeprowadzenia rejestracji na Zlot 45-lecia AA w Polsce.

Dystrybucję butonów poprzez grupy AA, intergrupy i punkty informacyjno-kontaktowe regionów AA w Polsce oraz rejestrację elektroniczną. Rejestracja elektroniczna nie jest anonimowa. Do celu realizacji płatności wymagamy podania danych osobowych. Jeśli zależy Państwu na anonimowości prosimy skorzystać z jednej z metod rejestracji anonimowej.

  • Rejestracja elektroniczna

    Rejestracja elektroniczna połączona jest z płatnością elektroniczną, którą realizuje firma DOTPAY

  • Dystrybucja butonów

    Informacja o dystrybucji butonów, które zapewnią bezpośredni wstęp na teren zlotu bez potrzeby rejestracji. Opcja ta dostępna jest dla grup składających się z minimum 20 osób (wysyłka butonów pocztą) lub indywidualnych uczestników (dystrybucja bezpośrednia w PIK Regionu Katowice).

Polityka prywatności
Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną
Regulamin Prenumeraty Biuletynów ,,Skrytka 2/4/3'' i ,,Zdrój''
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DOTPAY Dotpay.pl
Script logo